Roabamsens O'lexie Orakel 1JKK med CK, 4 BTK med Res.Cert